Activitati. Plan de realizare

Plan de realizare

Etapa
Activitati
Rezultate
Etapa 1. Proiectarea de ansamblu si de detaliu
(31.12.2016)
A1.1 Proiectarea si dezvoltarea sistemului hardware
A1.2 Valorificarea rezultatelor cercetării şi creşterea vizibilității acestuia prin diseminarea rezultatelor proiectului
Etapa 2. Dezvoltarea aplicatiilor software si validarea modelului experimental. Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si pregatirea practica. Realizarea transferului tehnologic
(31.12.2017)
A2.1: Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor software
A2.2: Transferul tehnologic la unitatea economica
A2.3: Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale cercetatorilor
A2.4: Organizarea si derularea stagiilor de practica pentru masteranzi si doctoranzi
A2.5: Valorificarea rezultatelor cercetării şi creşterea vizibilității prin diseminarea rezultatelor proiectului
L2.1:Specificatii tehnice aferente modulelor software;
L2.2: Module software;

L2.3:Raport tehnic privind procesele industriale simulate si scenariile de conducere inteligente implementate;
L2.8: Participarea la 1 simpozion/forum de discutie intre mediul academic si industrial.
Etapa 3. Elaborare documentatie, testare si valorificare rezultate
(31.3.2018)
A3.1: Transferul tehnologic la unitatea economica
A3.2: Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale cercetatorilor
A3.3: Organizarea si derularea stagiilor de practica pentru masteranzi si doctoranzi
A3.4: Valorificarea rezultatelor cercetării şi creşterea vizibilității prin diseminarea rezultatelor proiectului
L3.1: Ghid tehnic de utilizare a modelului experimental
L3.2: Participarea la 1 simpozion/forum de discutie dintre mediul mediul academic si industrial

 

 

 

„This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234, within PNCDI III”