Proiect ASID

Cod de depunere: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234
Nr proiect: 72BG/2016
Titlu proiect (Romana): Sistem Avansat de conducere a proceselor pentru Specializare Inteligenta in Domeniul energetic
Titlul proiectului (Engleză): Advanced process control system for intelligent specialization in the energy field
Acronim: ASID
Director proiect: Prof.dr.ing. Ioana Făgărăsan
Autoritatea contractanta: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Denumirea Programului din PN III: 2. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
Denumirea Subprogramului: 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare
Tip proiect : Transfer de cunoaștere la agentul economic – Bridge Grant
Data inceperii proiectului: 01/10/2016
Data incheierii proiectului: 31/03/2018
Durata proiect (luni): 18
Valoarea totala de la buget: 459.999 lei
Consortiu: Universitatea Politehnica Bucuresti, Asti Automation

Abstract (Romana):
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui nou sistem integrat destinat simularii conducerii automate a proceselor industriale ce include tehnologii avansate, conform principiilor Industry 4.0. Atingerea obiectivului va fi asigurata prin imbunatatirea tehnologiilor moderne existente in cadrul firmei, prin utilizarea si aplicarea cunostintelor existente in cadrul echipei de proiect si folosind in acelasi timp infrastructura de cercetare a universitatii. Necesitatea dezvoltarii unui astfel de sistem este sustinuta de interesul pietii de a avea disponibile: sisteme educationale pentru instruirea specialistilor in domenii interdisciplinare ce includ sisteme de ultima generatie in ceea ce priveste tehnologiile moderne de control, sisteme deschise modulare ce permit extinderea cu alte noi tehnologii si aplicatii vitale pentru diverse domenii de inginerie a proceselor, cum ar fi aplicatiile cheie in energetica. Produsul poate fi exploatat de catre firma ca echipament didactic pentru invatarea si aprofundarea limbajelor de programare specifice automatelor programabile dar si ca echipament pentru testarea diverselor scenarii complexe ale unor procese energetice ce permit reconfigurarea la cerere pentru sistemele industriale care nu pot fi implementate in realitate datorita costului ridicat sau/si a sigurantei in functionare. Avand in vedere proprietatile sale – flexibilitate, interoperabilitate, arhitectura deschisa, compatibilitate comunicaţională, interfata om-masina prietenoasa, aplicatii industriale – potentialul de productie si comercializare este mare. Versatilitatea si flexibilitatea sistemului conduc la un produs competitiv pentru producator pe o lunga perioada de timp. Comercializarea sistemului va atrage dupa sine extinderea si diversificarea numarului de clienti ceea ce va contribui la dezvoltarea cifrei de afaceri a beneficiarului. Realizarea sistemului in productie duce la crearea de noi locuri de munca.

Abstract (Engleza):
The overall objective is to develop a new integrated system for simulation of automated industrial processes using advanced technologies, in accordance with Industry 4.0 principles. The objective will be achieved by enhancing the company’s existing modern technologies while applying the know-how of the research team and using the research infrastructure of the University. The need to develop such a system is underscored by the interest of the market for the following: an educational system for specialized training in interdisciplinary areas including edge systems in terms of modern control technologies, open systems available to be reconfigured upon request with other technologies and mission-critical applications for different process engineering fields such as key energy applications. The product can be operated by the beneficiary as follows: as didactic equipment for learning and deepening PLCs programming languages skills; equipment for testing various complex scenarios of some energy processes while allowing on-demand reconfiguration for some industrial systems which cannot be implemented in reality due to the high cost and/or the operational safety. Given its properties – flexibility, interoperability, open architecture, compatibility in communication, friendly human-machine interface and industrial applications – the production and marketing potential of the new product is high. The versatility and flexibility of the system lead to a competitive product for the manufacturer. Also, due to the product properties and modular configuration, the competitiveness is ensured over a long period of time. Commercialization will extend and diversify the number of clients which will contribute to the development of business added value for the beneficiary. Another major impact is the effect that the production and marketing of the new system will have on the creation of new jobs.

„This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234, within PNCDI III”