Rezultate realizate

Indicatori realizati

ID      Indicatori [1 output]                                                                                        Valoare
265    Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă                   179
266    Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră                                      379
270    Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală                 4
la viaţa activă
–  Raport de monitorizare a insertiei pe piata muncii a studentilor/absolventilor in   domeniul IS si SA
Studiu asupra metodologiei si implementarii activitatii de consiliere si orientare profesionala a inginerilor din domeniul IS si SA
Studiu comparativ de realizare a activitatilor practice din planul de invatatmant la nivel de licenta pe plan national si international. Ghid de bune practici
–  Raport de evaluare a stagiilor de practica
271   Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă                          41
şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă

ID     Indicatori [2 result]                                                                                           Valoare
267   Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa
activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri                    …..
ulterioare
272   Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au                  …..
găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
273   Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat                   …..
studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

actualizare 10.09.2015

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro