Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate in cadrul proiectului SHIVA: 

(RA1) Studenti informati prin campanie de informare si promovare=400 persoane; corespunde activitatii A1, A2, A3 si A4 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS1; Indicator de Output nr 1 (ID 265): Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 150; Indicator de Output nr 2 (ID 266):Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră = 360;

(RA2Personal din intreprinderi cu atributii de decizie sau tutori informati prin campanie de informare si promovare = 20 persoane; corespunde activitatii A1, A2 si A3 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS3; Indicator de Output nr 3 (ID 271): Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 40;

(RA3Studenti sprijinit in cadrul serviciilor de orientare si consiliere profesionala =360 persoane; corespunde activitatii A1, A2 si A4 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS1; Indicator de Output nr 4 (ID 266): Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră = 360; Indicator de Rezultat nr 1 (ID 267):Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare = 20%; Indicator de Rezultat nr 2 (ID 272): Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 20; Indicator de Rezultat nr 3 (ID 273): Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 40;

(RA4Raport de monitorizare a insertiei pe piata muncii a studentilor/absolventilor in domeniul IS si SA=1 studiu; corespunde activitatii A1, A2 si A4 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS1; Indicator de Output nr 4 (ID 270):Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 4; Indicator de Rezultat nr 2 (ID 272): Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 20;  Indicator de Rezultat nr 3 (ID 273): Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 40;

(RA5Studiu asupra metodologiei si implementarii activitatii de consiliere si orientare profesionala a inginerilor din domeniul IS si SA= 1 studiu; corespunde activitatii A1, A2 si A4 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS1; Indicator de Output nr 4 (ID 270):Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 4; 

(RA6Acorduri de parteneriate încheiate cu intreprinderi/organizatii pentru schimb de experienţă și bune practici in vederea insertiei persoanelor aflate in tranzitie de la scoala la viata activa, pe piata muncii = 40 acorduri; corespunde activitatii A1, A2 si A5 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS3; Indicator de Output nr 3 (ID 271): Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 40;

(RA7Studiu de realizare a activitatilor practice din planul de invatatmant la nivel de licenta pe plan national si international. Ghid de bune practici =1 studiu; corespunde activitatii A1, A2 si A5 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS2; Indicator de Output nr 4 (ID 270):Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 4;

(RA8Conventii cadru privind efectuarea stagiilor de practica si portofolii de practica elaborate=150 conventii; corespunde activitatii A1, A2 si A6 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS2; Indicator de Output nr 1 (ID 265): Numărul de studenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 150;

(RA9Raport de evaluare a stagiilor de practica=1 studiu; corespunde activitatii A1, A2 si A6 si contribuie la realizarea obiectivului specific OS2; Indicator de Output nr 4 (ID 270):Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 4;

Idicatori

ID      Indicatori [1 output]                                                                                        Valoare
265    Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă                   150
266    Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră                                      360
270    Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală                 4
la viaţa activă
271   Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă                          40
şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă

ID     Indicatori [2 result]                                                                                           Valoare
267   Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa
activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri                    20
ulterioare
272   Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au                  20
găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
273   Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat                   40
studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro