Studenti

Beneficiile aduse de proiect

Activitatile proiectului vor aduce beneficii pentru toti cei implicati.

Beneficiile studentilor ca urmare a participarii la stagiile de practica sunt:
– Dezvoltarea aptitudinilor studentilor pentru lucrul in echipa precum si cresterea gradului de responsabilitate in indeplinirea nor sarcini profesionale la nivel calitativ inalt in conditiile respectarii termenelor limita;
– Imbunatatirea insertiei studentilor pe piata muncii, eventual chiar la agentul economic unde au desfasurat stagiul de practica;
– Participarea studentilor din sistemul national de invatamant superior in cadrul unui model eficient de practica, in concordanta cu domeniul de studii.
– Intregirea pregatirii profesionale prin posibilitatea de a aplica in practica a cunostintelor teoretice dobandite si intelegerea mai buna a modelului de de functionare a proceselor studiate in cadrul programei universitare.
– Acordarea unei subventii de participare pentru fiecare student de 700RON/practicant/luna de stagiu practica , precum si acordarea de de diplome de practica tututor participantilor la stagiul de pregatire;
– Acordarea de diplome de excelenta si premii in cuantumul a 1000RON/practicant primilor 10% dintre studentii participanti, in cadrul unei festivitati de premiere in cadrul careia vor fi prezenti minim 50 de persoane ce joaca un rol activ in formarea si integrarea viitorilor absolventi pe piata muncii si in societate.

Beneficiile universitatilor care organizeaza practica

  • Dezvoltarea unui sistem cadru care sa permita desfasurarea activitatilor de practica sudenteasca in cadrul unor companii reprezentative din domeniul de interes.

Beneficiile unitatilor partenere de practica

  • Posibilitatea de a recruta absolventi cu costuri si riscuri minime pentru companiile care participa la stagiile de pregatire.

Prevederi generale privind modul de desfasurare a stagiului de practica

Organizarea si desfasurarea practicii este cuprinsă în planurile de învăţământ, fiind o activitate obligatorie care consta in 360 ore de activitate practică până la încheierea anului IV al ciclului I de studii.

Pe parcursul stagiului de practică, studentii practicanti vor completa un Caiet de practică în care se va face o prezentare a unitatii care organizeaza stagiul de practica si o descriere a activitatilor desfasurate.

Caietul de practica va fi verificat şi validat de către tutorele de practică si va cuprinde :

  • Durata perioadei de practica, specificarea numarului total de ore de practică efectiv efectuate
  • Datele de identificare ale unitatii care organizeaza practica şi ale Tutorelui.
  • Detalierea activitatilor desfăşurate de student si a departamentelor in care si-a desfasurat activitatea de practica.
  • Abilitati dobandite in urma stagiului de practica.

La finalul stagiului de practică Partenerul de practică va elibera Practicantului urmatoarele documente care vor fi prezentate Organizatorului de practica pentru evaluarea activităţii de practică :

– o Caracterizare privind activitatea perioadei de practicǎ de Practică (semnata şi ştampilata de către reprezentantul legal al Partenerului),

– Pontajul şi evaluarea Practicantului (completate şi semnate de către tutore).

Organizatorul de practica va evalua în cadrul unui colocviu de practică care se va desfăşura la sfarsitul fiecǎrui stagiu de practicǎ, modul in care s-a desfăşurat activitatea practica precum si cunoştinţele dobândite de student în cadrul activitatii de practica

Link-uri utile:
Implementare stagii de practica 2014
Implementare stagii de practica 2015
Implementare sesiuni de consiliere 2014 – 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro