Activități

Proiectul este conceput pe pachete de activitati ce cuprind la randul lor subactivitati asigurand o viziune integrata a demersului de implementare si o transparenta a fiecarei etape:

A1. Managementul proiectului(L1-L15): contribuie la atingerea obiectivului specific OS1, OS2 si OS3 precum si a tuturor rezultatelor anticipate propuse.

A2. Planificarea si derularea achizitiilor de materiale, echipamente, bunuri si servicii(L1-L15): contribuie la atingerea obiectivului specific OS1, OS2 si OS3 precum si a tuturor rezultatelor anticipate propuse. Activitatea vizeaza planificarea achizitiilor in conformitate cu obiectivele proiectului si activitatile propuse, realizarea caietelor de sarcina, organizarea licitatiilor, achizitia si recepria materialelor, echipamentelor, bunurilor si serviciilor in conformitate cu legea achizitiilor publice (OUG 34/2006) ;

A3. Implementarea masurilor de informare si publicitate ale proiectului(L1-L15): contribuie la atingerea obiectivului specific OS1 si OS3 precum si a rezultatelor anticipate RA1 si RA2 propuse.Aceasta activitate vizeaza derularea masurilor de promovare de tip FSE/POSDRU, conform cu cerintele Ghidului solicitantului.

A4. Asigurarea serviciilor de consiliere/orientare profesionala pentru 360 de studenti incadrati in studii de licenta din cadrul domeniilor “Ingineria Sistemelor” (IS) si “Stiinte ingineresti Aplicate” (SA) (L3-L15): contribuie la atingerea obiectivului specific OS1 precum si a rezultatelor anticipate RA1, RA3, RA4 si RA5 propuse.

A5. Organizarea stagiilor de pregatire practica in domeniile “Ingineria Sistemelor” (IS) si “Stiinte ingineresti Aplicate” (SA)” (L1 – L8): contribuie la atingerea obiectivului specific OS2 si OS3 precum si a rezultatelor anticipate RA6 si RA7 propuse.

A6. Implementarea,monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica(L1-L15): contribuie la atingerea obiectivului specificOS2 precum si a rezultatelor anticipate nr RA8 si RA9 propuse.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro