Despre Proiect

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2„ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Din Scoala Hai să ne orientăm şi pregătim pentru o Viaţă Activă (SHIVA)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/134386

Proiectul SHIVA urmareste dezvoltarea de competente si abilitati practice pentru un numar de 150 de studenti prin optimizarea stagiilor de pregatire practica din domeniile “Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata” (IS) si “Stiinte ingineresti Aplicate” (SA) si consilierea si orientarea profesionala activa pentru 360 de studenti, in vederea imbunatatirii insertiei persoanelor aflate in tranzitie de la scoala la viata activa, pe piata muncii.
Fiecare stagiu de pregatire practica va avea durata stipulata in Planul de Invatamant pentru practica la specializarea respectiva, iar fiecare stagiu de practiva va fi precedat de o etapa de orientare si consiliere profesionala.
In consecinta, miza proiectului este facilitarea accesului pe piata muncii a studentilor, precum si cresterea ratei de ocupare in munca.

Obiectivele proiectului

(OS1)Dezvoltarea si implementarea unui program de consiliere si orientare profesionala in vederea planificarii carierei si cresterii sanselor de acces pe piata muncii pentru 360 de studenti la programul de licenta din domeniile “Ingineria Sistemelor” (IS) si “Stiinte Ingineresti Aplicate” (SA) prin organizarea de activitati de consiliere si orientare profesionala in domeniul IS/SA dedicate studentilor si cerintelor acestora.
(OS2)Formarea de competente practice si aptitudini profesionale specifice in domeniile IS si SA pentru 150 de studenti prin desfasurarea efectiva si monitorizarea programelor de pregatire practica, in vederea sprijinirii integrari profesionale a acestora pe piata muncii.
(OS3)Crearea si dezvoltarea unor parteneriate durabile intre universitati si minim 20 intreprinderi din domeniile IS si SA.

Beneficiile aduse de proiect

  • Consiliere profesionala cu personal specializat, prin care studentul isi va  putea contura mai bine un profil viitor de cariera tinand cont de     motivatia, aspiratiile si abilitatile individuale.
  • Imbunatatirea aptitudinilor studentilor pentru munca in echipa;
  • Facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la locul de munca;
  • O mai buna insertie a studentilor pe piata muncii, eventual chiar la agentul economic unde au desfasurat stagiul de practica;
  • Participarea studentilor in sistemul national de invatamant superior in cadrul unui model eficient de practica.
  • Acordarea de diplome de practica tututor participantilor la stagiul de pregatire si o subventie de participare de 700RON/luna;
  • Realizarea unui clasament in urma caruia primilor 10% dintre studentii participanti li se vor acorda diplome de excelenta si premii in cuantumul a 1000RON/practicant;

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro