Tehnici de Optimizare

Acest curs vizează prezentarea principalelor metode și algoritmi de optimizare a proceselor. Se abordează atât problema optimizărilor statice cât și dinamice. Lucrările de laborator propuse conțin aplicații directe pe algoritmi care acoperă elementele teoretice prezentate în cadrul cursului.

Sunt prezentate în cadrul cursului principii generale legate de formularea și formalizarea principalelor probleme privind optimizarea proceselor statice și dinamice precum și algoritmii de soluționare a acestor probleme. Conținutul cursului este următorul:

 • Introducere în problema programării neliniare. Formularea problemei.
 • Metode de optimizare în absența restrictiilor. Metode de căutare liniară fără utilizarea derivatelor. Metode de căutare liniară utilizând derivatele.
  • Cautarea multidimensională fără utilizarea derivatelor.
  • Cautarea multidimensinală utilizând gradientul functiei.
  • Algoritmi de căutare multidimensională utilizând metoda direcțiilor conjugate.
 • Optimizarea în prezenta restricțiilor. Condiția de optimalitate F. John si Kuhn-Tucker.
  • Metoda funcțiilor de penalizare, metoda funcțiilor barieră.
  • Metoda direcțiilor admisibile de căutare. Algoritmul Zoutendijk , metoda gradientilor proiectați. Algoritmul Rosen.
 • Calcul variațional clasic. Formularea problemei.
 • Minimizarea funcționalelor cu terminale fixate și libere. Minimizarea funcționalelor supuse la restricții de tip diferențial și integral. Problema izoperimetrică.
 • Problema conducerii optimale. Formularea problemei. Condiții de necesitate impuse soluției optimale.
 • Problema liniar patratică. Formularea problemei. Soluționare.

Materiale aferente cursului seria AC – Conf. dr.ing. Soare Calin:
Materiale aferente cursului seria AB – Sl.dr.ing. Iulia Stamatescu:

Administrativ
Curs 1
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8
Curs 9 – Tema
Curs 10
Curs 11

Materiale aferente laboratorului:
Laborator 1
Laborator 2
Laborator 3
Laborator 4
Laborator 5
Laborator 6
Laborator_7

NOTE FINALE 14.06.2O18
321AC
322AC
323AC
324AC
322AB – POPA Raluca-Andreea – NOTA 6

NOTE FINALE 15.06.2O18
321AB
322AB
323AB
324AB
321AC – MARIA V.V. Andrei-Cosmin – Nota examen 2 – Nota finala 6
321AC – ROMAN L.I. Alexandra-Mădălina – Nota examen 4,8 – Nota finala 8
Pentru trecerea notelor in carnet se poate veni luni (18.06.2018) de la 9-10 in sala ED 211-212.