Protecții prin relee clasice şi numerice

Obiectivul cursului
Disciplina asigură cunoştințele de specialitate de bază în domeniul alegerii, proiectării şi exploatării instalațiilor de protecție prin relee cu dispozitive de tip analogice şi de tip digital, utilizate în sistemul de producere, transport şi distribuție a energiei electrice, precum şi conexiunile şi coordonările cu instalațiile de automatizare şi conducere a proceselor din sistemele electroenergetice.

Conţinutul tematic

  • Noțiuni generale privind releele şi sistemele de protecții prin relee. Defecte şi regimuri anormale în instalațiile electroenergetice; funcțiile protecției prin relee. Scheme şi simboluri utilizate în protecția prin relee.
  • Protecția generatoarelor şi compensatoarelor sincrone.
  • Protecția prin relee a transformatoarelor şi a autotransformatoarelor electrice.
  • Protecția prin relee a barelor colectoare şi a cuplelor. Protecția liniilor din rețelele pentru transportul şi distribuția energiei electrice.
  • Protecția motoarelor electrice.
  • Noțiuni de reprezentare a circuitelor secundare, de verificare şi încercare a instalațiilor de protecție prin relee şi elemente de proiectare a instalațiilor de protecție.

Materiale aferente cursului

Protectii-prin-relee-notiuni-introductive1_2016
Protectii-prin-relee_notiuni-introductive2_2016
Protectii-prin-relee-principii-si-particularitati_2016