Master Automatică și Informatică Industrială (AII)

Programul de studii universitare de masterat “Automatică și Informatică Industrială” își asumă misiunea de a pregăti specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor, venind din diverse pregătiri inginerești de licență, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social- cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane şi de se integra în societatea informationala. În particular, programul are drept misiune specializarea absolvenţilor de învaţământ superior tehnic în domeniul aplicării teoriei sistemelor automate, inclusiv a tehnologiilor avansate din acest domeniu, în diversele ramuri industriale, cu accent pe principalele aplicații tehnico-inginerești: energetică, transporturi, chimie și petrochimie.

ATENTIE! S-au afisat temele de cercetare/disertatie. Acestea pot fi consultate aici.

Scurta descriere master Automatica si Informatica Industriala

Plan de invatamant master AII
Metodologia de admitere
Bibliografie anii anteriori -master AII Ultimele informatii pe site-ul departamentului AII
Grup alumni AII

Acreditare: Aviz de validare a calificării masterului interdisciplinar Automatică și Informatică Industrială (AII) – Facultatea de Automatică și Calculatoare – Coordonator Prof. Dr. Ing. Sergiu Stelian Iliescu

MSc_AII_2013